Kontaktní centra

Kontaktní centra jsou skvělá možnost jak zlepšit Váš vztah se zákazníkem. Nejen že můžete poskytovat lepší zákaznický servis, ale může také zvýšit efektivitu příjmu velkého objemu hovorů a tím umožnit snadněji pracovat Vašim zaměstnancům. Výsledkem bude nižší pracovní stres, lepší produktivita práce a vyšší příjem peněz do společnosti. Ať už potřebujete menší centrum nebo velmi rozsáhlé, my Vám s tím rádi pomůžeme. Možností je celá řada.

Základní funkcí kontaktního centra jsou aplikace pro agenty (operátory) a supervizorů. Mít supervizora znamená, že výkon Vašeho kontaktního centra se může výrazně měnit „ za chodu“, neboť supervizor může měnit v reálném čase nastavení  jednotlivých agentů a tak  zlepšit  efektivitu práce operátorů. Aplikací pro kontaktní centra je celá řada. Např. automatická spojovatelka (IVR) umožňuje směrování příchozího provozu, přehrávání hlasových průvodců a správu čekacích front. Dále se jedná o reportovací a statistický systém vč. statistik spokojenosti klientů pro supervizory, on-line náhled pro agenty do firemního CRM systému, náhled do Vašeho skladu on-line, nebo na sociální sítě, chatovací/komunikační nástroje z webu, nahrávání hovorů, možnost zpětného volání. Umíme Vám také pomoci s distribucí emailových zpráv, nastavení telemarketingu a vytváření různých kampaní. Jak vidíte, řešení je mnoho. Kontaktní centrum je vždy kompatibilní s Vašim telefonním řešením.  Stačí se nám pouze ozvat a my už Vám pomůžeme.